Upper glove compartment là gì?

Giải thích ý nghĩa cũa cụm từ tiếng Anh Upper glove compartment

Upper glove compartment là gì?

Upper glove compartment có nghĩa là Ngăn trên cốp tay. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021. Trong từ điển tiếng Anh, Upper glove compartment được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tổng kết

Thông tin về thuật ngữ tiếng Anh Upper glove compartment trên đây đã giúp bạn có thêm một vốn từ mới. Bạn đã có thể hiểu được ý nghĩa và lĩnh vực mà Upper glove compartment được sử dụng chủ yếu.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *