Model là gì?

Giải thích ý nghĩa của từ tiếng Anh – Model

Model là gì?

Model – Danh từ (n), có nghĩa là Mô hình.

Đây là một thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật điện – Model.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *