Bleached oil là gì?

Giải thích ý nghĩa của từ tiếng Anh – Bleached oil

Bleached oil nghĩa là gì?

Bleached oil có nghĩa là dầu mất màu.
Đây là một thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí, vừa cập nhất mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành lĩnh vực Dầu khí Bleached oil.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You cannot copy content of this page